Made in future

Oto technologie, które wyprzedzają swój czas.
Odkryj już dziś aparaty USG ARIETTA z funkcją elastografii RTE dla Twojej specjalności lekarskiej.
Witaj w świecie medycyny przyszłości!

Ginekologia

Czy wiesz, że... badanie ultrasonografem może pomóc w ocenie ryzyka przedwczesnego porodu?

Dowiedz się więcej

Radiologia

Czy wiesz, że... monitorowanie miąższu wątroby może być możliwe tylko
w badaniu aparatem USG, bez konieczności wykonania biopsji?

Dowiedz się więcej

Onkologia

Czy wiesz, że... można skuteczniej zdiagnozować
dwa najczęściej występujące nowotwory?

Dowiedz się więcej

Ginekologia

Powrót

Czy wiesz, że...

badanie ultrasonografem może pomóc
w ocenie ryzyka przedwczesnego porodu?

Elastografia HI-RTE pozwala ocenić zmiany elastyczności szyjki macicy i na tej podstawie pomaga w ocenie ryzyka przedwczesnego porodu.

Elastografia HI-RTE umożliwia także bardziej precyzyjną diagnozę narządu rodnego kobiety:

 • Pozwala na uwidocznienie zmian słabo widocznych w badaniu w skali szarości
 • Umożliwia dokładne różnicowanie zmian chorobowych w zakresie macicy i jajników
 • Doskonale pokazuje przestrzenie płynowe – torbiele i dojrzewające pęcherzyki
 • Pomaga w rozpoznaniu i ocenie naciekania nowotworu w głąb tkanek i okolicznych narządów
 • Umożliwia bardziej miarodajną ocenę odległych przerzutów i węzłów chłonnych
Czytaj więcej o elastografii HI-RTE

Radiologia

Powrót

Czy wiesz, że...

w wielu przypadkach monitorowanie miąższu wątroby może być możliwe tylko
w badaniu aparatem USG, bez konieczności wykonania biopsji?

Monitorowanie procesu włóknienia jest możliwe dzięki pomiarowi modułu Younga tkanki metodą fali poprzecznej (SWM) lub innymi metodami pokrewnymi. Wyniki pomiaru bywają jednak obarczone błędami, wynikającymi np. z obrzęku w wyniku zaostrzenia procesu chorobowego, z zastoju krwi w niewydolności krążenia albo ze złego przygotowania pacjenta do badania.

Elastografia HI-RTE pozwala na rozpoznanie i korekcję najczęstszych błędów:

 • Pozwala rozpoznać i skorygować najczęstsze błędy unikalną metodą wyznaczania indeksu fibrozy (LFI) na podstawie jednorodności tkanki (badanej właśnie metodą elastografii odkształceniowej)
 • Umożliwia ilościową ocenę stopnia stłuszczenia miąższu wątroby metodą atenuacji (ATT), opartą o porównanie mocy echa z dwu różnych głębokości, dokonywane dla dwu różnych pasm częstotliwości

Wszystkie te pomiary tworzą spójny system pomiaru COMBI ELASTO – jedyny kompletny system do oceny stanu wątroby w każdych warunkach anatomicznych, fizjologicznych i czynnościowych. Program COMBI ELASTO, dzięki zastosowaniu trzech równoległych, ilościowych metod oceny ultrasonograficznej, pozwala na określenie zarówno bezwzględnej twardości miąższu wątroby (moduł Younga), udziału przekrwienia lub obrzęku we wzroście jego twardości (analiza jednorodności z indeksem fibrozy), jak i stopnia zaawansowania stłuszczenia (pomiar atenuacji). Dzięki pomiarom elastograficznym, monitorowanie pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby wymaga 3 razy mniej traumatyzujących i ryzykownych biopsji miąższu.

Jednak przede wszystkim, elastografia odkształceniowa HI-RTE jest bezcennym narzędziem radiologa, pozwalającym między innymi na:

 • różnicowanie zmian ogniskowych narządów położonych powierzchownie (piersi, tarczycy, jąder itp.),
 • kwalifikację uwidocznionych zmian do biopsji i dokładniejsze ukierunkowanie igły,
 • różnicowanie powiększonych węzłów chłonnych, odczynowych lub zmienionych nowotworowo,
 • monitorowanie procesów gojenia zmian zapalnych i pourazowych w narządzie ruchu,
 • ocenę zmian w skórze i tkance podskórnej.
Czytaj więcej o elastografii HI-RTE

Onkologia

Powrót

Czy wiesz, że...

można skuteczniej zdiagnozować
dwa najczęściej występujące nowotwory?

Rak piersi to najczęstszy nowotwór u kobiet. Wśród mężczyzn najczęstszym jest rak gruczołu krokowego. To tylko dwa spośród licznych nowotworów, które można wcześniej i dokładniej diagnozować przy pomocy elastografii HI-RTE, dając pacjentom szansę na skuteczniejsze leczenie.

Elastografia HI-RTE oddaje nieocenione usługi w diagnostyce raka piersi:

 • Znacznie podnosi dokładność różnicowania na poziomie BIRADS 3 / BIRADS 4
 • Zwiększa czułość wykrywania zmian złośliwych o pozornie łagodnym charakterze
 • Precyzyjnie wskazuje najlepsze miejsce do biopsji
 • W wielu przypadkach pozwala uniknąć biopsji tam, gdzie nie jest ona konieczna

Elastografia HI-RTE jest kluczem do skutecznej biopsji gruczołu krokowego:

 • Systematyczne biopsje prostaty nie potwierdzają aż 35% istniejących raków
 • Aż 20% pacjentów wymaga więcej niż dwu biopsji do potwierdzenia rozpoznania
 • Biopsja pod kontrolą USG z elastografią HI-RTE ma większą skuteczność diagnostyczną nawet przy zmniejszeniu liczby nakłuć o połowę
 • Jeszcze lepsze wyniki daje wzbogacenie badania o fuzję z obrazem NMR w „wirtualnej ultrasonografii” HI-RVS

Czytaj więcej o elastografii HI-RTE

Systemy ARIETTA dla Twojej specjalności lekarskiej

Aparaty USG ARIETTA perfekcyjnie łączą w sobie moc technologii i potęgę innowacji. Zastosowane w nich, konsekwentnie rozwijane od kilkunastu lat przez firmę HITACHI obrazowanie elastograficzne HI-RTE jest jednym z największych osiągnięć diagnostyki, wyznaczającym drogę medycynie przyszłości.

Hitachi ARIETTA 850 to system o najwyższym stopniu rozwoju i najbardziej spektakularnych możliwościach w pracy diagnostycznej:

 • Bezkompromisowy aparat o wyjątkowej mocy obrazowania stworzony w oparciu o nowatorską koncepcję Pure Symphonic Architecture.
 • Najbardziej zaawansowane aplikacje kliniczne, najlepsza dostępna elastografia RTE, pomiary elastograficzne metodą fali poprzecznej, fuzja obrazów RVS z zaawansowanym planowaniem zabiegów, obrazowanie objętościowe 3D/4D.
 • Głowice monokrystaliczne i głowice pojemnościowe CMUT o elastyczności przetworników zbliżonej do elastyczności ciała.
 • Nowatorska koncepcja cyfrowego ogniskowania w całej głębokości obrazu (eFocusing).
 • Perfekcyjny obraz wyświetlany na monitorze OLED.
 • Ergonomiczna konstrukcja, intuicyjny pulpit, programowalne protokoły badań dla pełnego komfortu pracy.
Sprawdź pełną ofertę aparatów USG

Gotowy na rozwiązania przyszłości?
Skontaktuj się z nami już dziś:

x

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez MIRO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Euro Medical Finance sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz USG Trener sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej z skrócie jako Administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1) w celu przesyłania mi na adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu informacji marketingowych, a także bezpośredniego kontaktu telefonicznego w celu marketingowym oraz na profilowanie przez Administratora danych moich danych osobowych w celu przedstawienia mi zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji. Jednocześnie jestem świadomy/a, iż w/w podmioty są administratorami moich danych osobowych.

x

Zgoda na udostępnianie danych podmiotom trzecim

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Administratora danych współpracującym z nim podmiotom trzecim.

x

Zgoda na przesyłanie informacji handlowej

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Administratora danych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 j.t. z późn. zm.).

x

Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t. z późn. zm.)

Dziękujemy za kontakt, odezwiemy się wkrótce.